Termékek

Termékek » Szigetelést ellenőrző monitoring rendszer

A RENDSZER ÖSSZETEVŐI

 Maga a rendszer passzív elektródokból – érzékelőkből áll, amelyeket hálózatosan, egymástól megfelelő távolságban közvetlenül a felület (hulladéktároló) szintjén, a fólia beépítése előtt helyeznek el. Minden egyes érzékelőt a megfigyelőközponttal vezető köt össze. A rendszer működéséhez legalább két aktív elektród (forrás) szükség. Az egyik elektródot a fólia egyik oldalán helyezzük el, a másikat pedig a másik oldalán. Ebben a helyzetben a fólia tulajdonképpen akadályt képez az egyik elektródról a másik elektród irányába folyó elektromos áram számára. Ha a fólia felülete nem sérült, úgy semmilyen anomália nem mutatható ki. Ha a fólia megsérült, úgy a szivárgás körül az érzékelők jelzik az elektromos tér jellemzőinek változását. A mért adatokat szoftwer dolgozza fel, a szivárgás nagy pontossággal meghatározható.

 

A TEVÉKENYSÉG FÁZISAI

 A rendszert teljes kivitelben szállítjuk (“kulcsrakészen”), amely az alábbiakat foglalja magába:

Előkészítés

            Az előkészítési fázisba tartozik a helyszín megtekintése, az értékelők, megfigyelőközpont, vezetők és összekötő elemek elkészítése.

Beépítés

            A rendszer hardwer részének beépítése a helyszínen (érzékelők, megfigyelőközpontok, vezetők).

Mérés

A természetes és mesterséges aktív elektromos tér mérése a megfigyelőboxból, amelynek eredménye a szigeteló fólia szivárgásainak közvetlen meghatározása.

Értelmezés

A mért adatok feldolgozása, értelmezési és grafikus ábrázoló szoftwer, zárójelentés és szigetelő fólia szivárgási jegyzőkönyv elkészítése (ha semmilyen szivárgás nem volt észlelhető).

 

RENDSZERVÁLTOZATOK

 

A rendszert két alapváltozatban szállítjuk. Az alapváltozatok abban különböznek egymástól, hogy milyen az érzékelők és a fólia kölcsönös helyzete :

1.         CEMS FIX változat: az érzékelők fix elhelyezése a fólia alatt

A FIX változat alkalmazása azokban az esetekben célszerű, amikor a fólia szivárgásainak ellenőrzése az elkövetkező évek során rendszeresen igényelt. Ez a rendszer többféle változatban szállítható aszerint, hogy milyenek a rendszer működésére támasztott követelmények.Az értelmezés az értelmezési központban vagy közvetlenül a hulladéklerakaton történik.

2.         CEMS MOBIL változat: az érzékelők ideiglenes elhelyezése a fólia fölött (pl.homok-vagy kavicsrétegen)

A MOBIL változat alkalmazása akkor célszerű, ha nincs igény fix megfigyelőrendszer kiépítésére (illetve már létező hulladéklerakó esetén). A fólia tömörségének csak egyszeri ellenőrzésére van igény.